Teori

1 september 2008 började Trafikverket med sammanhållna prov. Det innebär att man samtidigt med teoriprovet måste boka in körprovet. Det gäller alltså att man är klar med sin körträning när man bokar in teoriprovet. Ett godkänt prov är giltigt 2 månader. Skulle man misslyckas på sitt teoriprov får man ändå göra körprovet. Lyckas man med det har man då två månader på sig att klara teoriprovet. Hinner man inte med det får man följdaktligen göra om körprovet.

Trafikverkets teoriprov består av 70 frågor som du ska besvara på 50 minuter. På varje fråga finns endast ett riktigt svarsalternativ. 5 av frågorna är utvärderingsfrågor och räknas inte in i det faktiska provet. 52 rätt eller fler av 65 är godkänt.

Till teoriprovet ska du ta med dig legitimation

MINITEST PÅ TEORIFRÅGOR